Startsida

Vår publikation

Välkommen till Press Judicata

Press Judicata är Juridiska föreningen i Uppsalas egen studenttidning som varit verksam sedan 1970-talet. År 2021 övergick kåren från att publicera tidningen fysiskt till digitalt.

Tidningen publiceras fem gånger om året – två nummer på höstterminen och tre på vårterminen. Innehållet i tidningen varierar i mycket hög grad, men gemensamt för alla inslag är att de är relevanta för studenter vid juridiska institutionen i Uppsala.

Tidningen är en del av kårens verksamhet, men redaktionen arbetar i stort sett helt fristående. Åsikter som uttrycks i Press Judicata är inte representativa för kåren i sin helhet. Vidare är tidningen partipolitiskt och religiöst obunden.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Scroll to Top