Om oss

Om Press Judicata

Press Judicata är Juridiska föreningen i Uppsalas egen digitala tidning. Tidningen publiceras på den egna hemsidan fem gånger om året – två nummer på höstterminen och tre på vårterminen. Innehållet i tidningen varierar i mycket hög grad, men gemensamt för alla inslag är att de är relevanta för juriststudenter i Uppsala.

Tidningen är givetvis en del av kåren, men redaktionen arbetar i stort sett helt fristående. Åsikter som uttrycks i Press Judicata är inte representativa för kåren i sin helhet. Vidare är tidningen varken partipolitiskt eller religiöst bunden.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Gästa eller engagera dig

Arbetet med tidningen sköts av Press Judicatas redaktion. För att engagera dig i redaktionen söker man ämbete som antingen biträdande chefredaktör, biträdande layoutansvarig eller skribent!

Är man istället intresserad av att bidra med en text, tipsa om ämnen eller vill man av annan anledning komma i kontakt med redaktionen är det enklast att mejla redaktion@jf-uppsala.se.

 

Philip Maras, Chefredaktör

Mona Yassin, Layoutansvarig

Jonatan Skagerberg, Biträdande chefredaktör

Tom Ginzburg, Biträdande layoutansvarig

Tora Lundgren, Skribent 

Felicia Liljebjer, Skribent 

Scroll to Top